Důležité informace pro klienty čerpající služby transferů

Následující informace pomohou, aby Vaše cesta proběhla bez komplikací, případně jak postupovat v případě problému.

A) Důležité informace k transferům

1. Potvrzení transferu - před odjezdem na cestu jste obdrželi potvrzení transferů. Tyto dokumenty potvrzují, že přepravy jsou rezervovány a jsou plně předplacené, zahrnují také kontaktní informace o transferové společnosti (dopravci) a všechny podrobnosti týkající se Vaších transferů (počet rezervovaných míst, datumy a časy přepravy, nouzové kontakty na transferovou společnost apod.). Mějte prosím tato potvrzení s sebou vždy minimálně ve dvou kopiích pro každý směr přepravy, abyste jej mohli vždy na požádání předložit místnímu agentovi nebo řidiči - je to váš doklad, že služby jsou plně předplaceny (není zahrnuto případné spropitné řidiči).

2. Počet cestujících, kteří jsou uvedeni na poukazu, je počet cestujících, pro které je přeprava objednána a zaplacena. Každé dítě a kojenec jsou ve všech rezervacích považovány za 1 osobu.

3. V ceně přepravy jsou zahrnuta tato zavazadla: 1 kufr normální velikosti a 1 příruční zavazadlo na osobu. Pokud máte další zavazadla, jako jsou dodatečné kufry, jízdní kola, kočárek, a dopravce nebyl informován předem, mohou být vyžadovány dodatečné platby na místě nebo může být přeprava odmítnuta, kvůli nedostatku místa v rezervovaném vozidle.

4. Pokud cestujete s kojencem nebo dítětem, zejména privátním transferem, kojenecká/dětská sedačka může být u dopravce vyžádána, ale není garantována, případně mohou být vyžadovány dodatečné platby dopravcem na místě. Pokud cestujete s dítětem, důrazně doporučujeme cestovat s vlastní kojeneckou/dětskou sedačkou.

B) Přílet do cílové destinace

1. Ujistěte se prosím, že máte mobilní telefon nabitý a zapnutý ihned po výstupu z letadla.

2. Pokud máte při cestě jakoukoli nepravidelnost – výrazné zpoždění letu nebo jakékoliv změny letů (zejména zrušené lety nebo rozvázání přípoje, tedy přílet jinou linkou do destinace transferu, případně jiné změny na poslední chvíli), kontaktujte bezodkladně nás nebo přímo transferovou společnost pro další informace. Neoznámení změn a změny z viny klienta mohou mít za následek, že služba nebude poskytnuta nebo budou vyžadovány dodatečné platby poskytovatelem služby na místě.

3. Po příletu, pokud jste mimořádně zpožděni příletovými procedurami, zejména problémy s imigrační nebo celní kontrolou, případně řešíte ztracená/poškozená zavazadla po dobu delší než 30 minut, pošlete prosím jednoho člena vaší skupiny, aby informoval čekajícího řidiče/zástupce o vašem zpoždění nebo zavolejte s touto informací místní číslo kontaktu na řidiče uvedeném v SMS, případně na emergency lince dopravce uvedené na potvrzení transferu, aby mohl informovat řidiče.

4. Vyzvedněte si odbavená zavazadla a postupujte podle pokynů uvedených na voucheru (zpravidla kontaktujte přepážku dopravce nebo řidič/delegát vás bude očekávat v příletové hale s nápisem s vaším jménem). V případě problémů s nalezením řidiče na letišti při příletu vždy kontaktujte bezodkladně dopravce (transferovou společnost) přímo na čísle ze kterého byla zaslána SMS o dopravě nebo na emergency lince dopravce uvedené na potvrzení transferu a neopouštějte letiště (příletovou halu).

5. Tento odstavec platí pouze pro Sdílené transfery - u sdílených transferů (shuttle busy) může být maximální čekací doba na letišti 60 – 90 minut podle aktuálního času příletu letadla. U sdílených transferů (shuttle busy) nemusí být místo výstupu/nástupu přímo u hotelu, zejména v městských památkových rezervacích může být vlivem zákazů vjezdu toto vzdáleno i několik minut chůze.

6. Při výstupu z auta/autobusu dbejte prosím, abyste na palubě nic nezapomněli.

C) Odlet z cílové destinace

1. Ujistěte se prosím, že máte mobilní telefon nabitý a zapnutý vždy před a během vyzvednutí dopravcem.

2. Pokud Vás letecká společnost informovala předem o změně návratu ovlivňující čas transferu, kontaktujte bezodkladně nás nebo přímo transferovou společnost pro další informace. Neoznámení změn a změny z viny klienta mohou mít za následek, že služba nebude poskytnuta nebo budou vyžadovány dodatečné platby poskytovatelem služby na místě.

3a. Tento odstavec platí pouze pro Privátní transfery - buďte prosím připraveni v místě vyzvednutí privátním transferem minimálně 5 minut před tak, aby byl možný odjezd na letiště nejpozději dle uvedeného času na potvrzení. V některých případech bývá vozidlo privátního transferu přistaveno dříve. Pokud nejste připraveni, nenechte se nijak znepokojit, pro Vás je závazný pouze čas uvedený na potvrzení přepravy privátního transferu.

3b. Tento odstavec platí pouze pro Sdílené transfery (shuttle bus) - příjezd transferového vozidla je ovlivněn zejména dopravní situací. Buďte prosím připraveni v místě vyzvednutí sdíleným transferem (shuttle) vždy nejpozději 10 minut před uvedeným časem odjezdu. Zpoždění z viny klienta má za následek, že služba nebude poskytnuta. 

4. V případě zpoždění řidiče při transferu na letiště o více než 10 minut kontaktujte bezodkladně dopravce (transferovou společnost) přímo na čísle ze kterého byla zaslána SMS o dopravě nebo na kontaktu na řidiče uvedeném v SMS, případně na emergency lince dopravce uvedené na potvrzení transferu. Je odpovědností každého zákazníka být na letišti před odletem včas, i v případě problémů s odletovým transferem.

5. Před výstupem z transferového vozidla se prosím vždy ujistěte, že se nacházíte na správném terminálu (na terminálu, odkud odlétá Váš let). Na některých letištích mohou být terminály od sebe značně vzdáleny a doprava mezi nimi velmi komplikovaná.

5. Při výstupu z auta/autobusu dbejte prosím, abyste na palubě nic nezapomněli.