Kontakty

 

Ing. Václav Krajzl
Sídlo: Průchova 585, 388 01 Blatná
Korespondenční adresa: Petržílova 3297/5, 143 00 Praha 4
Datová schránka: bsezxfn
IČ: 76615464, DIČ: CZ8408071672

Kontakty:

Cestovní kancelář Metropolis Agency®
IATA: TIDS # 96073202
Tel.: +420 777940000, +420 602333100
e-mail:  info@metropolisagency.cz


Finanční služby

Tel.: +420 777 698 888
e-mail:  vaclav.krajzl@generaliceska.cz
https://www.generaliceska.cz/poradce-vaclav-krajzl


Hlavní bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 4209650379/0800
Raiffeisenbank, a.s.
, číslo účtu 4209650379/5500
MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu 4209650379/0600

FIO banka, a.s., číslo účtu 2600080584/2010
Komerční banka, a.s., číslo účtu 107-6303940267/0100
mBank S.A., organizační složka, číslo účtu: 670100-2207660849/6210 
Pro úhrady faktur v měně EUR používejte, prosím, vždy pouze bankovní spojení uvedené na faktuře.


Zákazník je srozuměn s tím, že jsme oprávněni pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v předchozí větě v nezbytném rozsahu poskytnuty též našim dodavatelům (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se cílová nebo tranzitní destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a transferovým společnostem) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytneme na žádost zákazníka.


Jaká je naše pracovní doba?
Jsme připraveni vyřizovat e-mailové požadavky a přání našich klientů dle jejich potřeb, tedy každý den - po 7 dní v týdnu. Neváhejte nás tedy kdykoli kontaktovat. Děkujeme a těšíme se na Vaše poptávky.


Člen Asociace cestovních kanceláří České republikykterá je nejstarším dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR.


Držitel certifikace Péče o kvalitu, kterou prováděla Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism a Česká unie cestovního ruchu

      


Vize CK Metropolis Agency
Nejsme cestovní kancelář s desetitisíci klienty a právě proto se individuálně věnujeme každému klientovi, plníme veškeré ideje o jeho cestě a hledáme nejvýhodnější řešení. U nás mají klienti osobní přístup zaručen.
My všichni v CK Metropolis Agency se aktivně připojujeme k závazkům Českého systému kvality služeb.

Týmový závazek CK Metropolis Agency
My všichni v cestovní kanceláři Metropolis Agency aktivně podporujeme zásady a standardy Českého systému kvality služeb. Společně budeme usilovat o spokojenost našich klientů a budeme naplňovat vize CK Metropolis Agency.


Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
ČOI, Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869 
Telefon: +420 296 366 360 Fax: +420 296 366 236, http://www.coi.cz


Rezervujte pro dobrou věc i v roce 2024
Již od roku 2013 spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové dětem. CK Metropolis Agency odvádí z každé provedené rezervace automaticky příspěvek na konto Nadace. Podpořte dobrou věc a rezervujte s námi i Vy.  

Tereza a děti